Nye regler for yngre medlemmer af Mejrup Fitness

18. september 2022
Nye regler for unge medlemmer i Mejrup Fitness.
I forbindelse med seneste bestyrelsesmøde har bestyrelsen vedtaget at åbne for medlemskab for 10 - 14-årige.
10 - 12-årige kræver altid følgeskab af en forælder.
Når man fylder 13, kan man træne alene.

Alle nye medlemmer under 18 år skal have introtime ved styrketræningsinstruktør.
Introduktionstime bookes efter aftale med instruktørerne. Navne og telefonnumre på instruktørerne fremgår af hjemmesiden. Der rettes telefonisk henvendelse med henblik på at aftale en tid.
Alle under 15 skal have eget medlemskab.

Indmeldelse foregår via hjemmesiden.
Som medlem kan man deltage i holdtræning.

Når vi har medlemmer under 15 år kræves det, at vi indhenter børneattester hos politiet for alle frivillige.

Alt træning er som hidtil på eget ansvar

Bestyrelsen i Mejrup Fitness.


Mejrup Fitness  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97 41 09 20   |   @