Medlemsskab


Indmeldelse


Indmeldelse sker på hjemmesiden som beskrevet.

Åbningstider

MGU Fitness holder åbent fra kl 5.30 til 22.30
I

Regler for medlemskab og betaling

Du kan blive medlem når du fylder 10 år . Fra 10-12 år skal en forældre være med. Fra 13 år kan du træne alene.

Dit helbred skal være sådan, at du uden risiko kan deltage i de aktiviteter, du melder dig til. Brug af centerets faciliteter samt træning og ophold i centeret er på eget ansvar.

MGU Fitness kan ikke drages til ansvar for skader, tab af værdigenstande i eller udenfor centeret. Derfor opfordrer vi til, at værdigenstande ikke tages med i centret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

I tilfælde af brudt medlemskab behandles genindmelding som nytilmelding. Hvis du ikke har betalt rettidigt, bliver du udelukket fra træning, og din nøgle spærres indtil betaling er modtaget.

Ophør af medlemskab

I tilfælde af fraflytning /sygdom/tilskadekomst skal du kontakte bestyrelsen for en eventuel aftale

Ændringer

MGU Fitness forbeholder sig ret til at foretage ændringer i f.eks. udbud, åbningstider, faciliteter, kontingentsatser m.v..

Væsentlige ændringer varsles med minimum 1 måned.

Eventuelle ændringer meddeles med opslag i vores lokaler/opslagstavle.

Indoor cycling/holdaktiviteter

Følg med i annonceringen af indoor cyclinghold og nye tiltag på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig.

Se evt. Facebook: Spinning Mejrup

Skoleje á kr. 10,- opkræves af instruktøren inden indoor cyclingtimens start.

Du kan alitd komme til prøvetime og se om det er noget for dig. Fitness er noget af det bedste til både at styrke sin kondition og holde en fonuftigt vægt.

Vores medlemmer er ikke special atleter og vi tager godt i mod dig og hjælper alt det vi kan

Gæstekort til Indoor Cycling

Det er nu muligt at købe Gæstekort til Indoor cyling hvis man følges med et medlem og kun hvis der er plads på holdet.
Det koster kr. 30,00 incl. skoleje.
Der betales for gæsten i forbindelse med timen - udfyld en blanket med navn på gæst og medlem samt dato for deltagelse.

Chip/nøglekort (Medlemsbevis)

Chippen/nøglekortet er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i centeret.
Af hensyn til kontrol også i tilfælde hvor døren står åben eller når I følges flere ad.

Chippen/nøglekortet må ikke overdrages til andre.
Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i centeret, dette kan medføre udelukkelse fra centret.

Mister eller beskadiger du din nøglebrik, skal du straks meddele det til MGU Fitness’ bestyrelse eller dennes repræsentant, som mod betaling udfærdiger en ny brik for den gældende pris.

Ordensregler

MGU Fitness skal være et rart sted for alle at komme

Derfor må du kun benytte indendørs sko. Du må ikke færdes med bare fødder i centeret.

Din påklædning skal være præsentabel - ingen træning i bar overkrop.

Din mobiltelefon må medbringes i træningslokalet, hvis den er på lydløs. – samtaler foregår udenfor træningslokalet.

Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt.

Overtøj, sko og tasker må ikke opbevares i træningslokalet.

Du skal spritte maskinerne af efter brug

Ryd op efter dig selv, sæt udstyr tilbage på plads.

Overtrædelse

Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse.

Doping / euforiserende stoffer

Enhver form for indtagelse af doping/euforiserende stoffer er strengt forbudt.

MGU Fitness samarbejder med DGI og Anti Doping Danmark.

Du SKAL på forlangende lade dig dopingteste

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Indmeldelsesblanket 2021

Tilknyttet fil:    Indmeldelses blanket (52 Kb)

Privatlivs politik og persondata loven

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for at sikre at vi overholder og efterlever persondataloven.
Dette er nærmere beskrevet i vedlagte dokument og vi forudsætter, at vores medlemmer er bekendt
hermed og har læst disse retningslinjer. Skulle der være medlemmer der ikke er enige bedes de rette henvendelse til
bestyrelsen.
Vi vil løbende tilpasse privat livs politikken til gældende lovgivning. når det er relevant.

Krav fra Nets

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.mgu.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening

Elkjærvej 26    

7500 Holstebro

CVR-nr: 25958128

Tlf.: +45 40132958

E-mail: gertsvendsen@mail.tele.dk
Mejrup Fitness  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97 41 09 20   |   @