Medlemsskab


Indmeldelse


Du kan melde dig ind i MGU Fitness ved at  møde op i MGU Fitness Centret. Fra 11 april 2018 er dagen for indmeldelse onsdag


kl 17-18. Der kan forekomme aflysninger af indmeldelse, som bliver orienteret via opslag på døren til fitness.

Er du under 18 år skal du lige have en underskrift fra en af dine forældre om at det er ok at du træner hos os.

Priser


3 mdr's fri træning samt fri indoor cycling - kr. 700,00
½ års fri træning samt fri indoor cycling - Kr. 1100,00
1 års fri træning samt fri indoor cycling - Kr. 1700,00
    Indmeldelsesgebyr - engangs            Kr.   150,00
Har du smidt dit kort væk skal du betale  + kr. 50 for nyt.

Indbetaling: Reg. nr 7648 og kontonummer: 10 133 08 Handelsbanken

Husk at opgive dit fulde navn - når du indbetaler.

Familie abonnement.
Prisen for et familieabonnement er 3.000 kr for 1 år. For 3000 kr kan familien på samme bopæl bruge MGU Fitness faciliteter og tilbud. Man skal være fyldt 15 år for at være medlem. Som et tilbud til vores medlemmer med familieabonnement vil vi i MGU Fitness tilbyde, at man i ny og næ kan tage sine udeboende børn med i Fitness, hvis de er på besøg derhjemme fra efterskole, skole eller lignende. Tilbuddet om at tage udeboende børn med i Fitness dækker ikke, at børnene træner fast i MGU Fitness.  
Hvis en frivillig/instruktør i MGU Fitness ønsker at have familien på sin bopæl på et familieabonnement koster det kun 1.300 kr for 1 år.
Indmeldingsgebyr er 150 kr for et familieabonnement uanset om det er fx 2, 3 eller 4 medlemmer.

Åbningstider

MGU Fitness holder åbent fra kl 5.30 til 22.30
I

Regler for medlemskab og betaling

Man kan først blive medlem NÅR man er fyldt 15.  ( Forklaring er at vi skal indhente børneattester hos Politiet på alle frivillige p.t ca. 37 hvis der er medlemmer under 15).  Dette er gældende fra den 1. april 2019.

Dit helbred skal være sådan, at du uden risiko kan deltage i de aktiviteter, du melder dig til. Brug af centerets faciliteter samt træning og ophold i centeret er på eget ansvar.

MGU Fitness kan ikke drages til ansvar for skader, tab af værdigenstande i eller udenfor centeret. Derfor opfordrer vi til, at værdigenstande ikke tages med i centret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

I tilfælde af brudt medlemskab behandles genindmelding som nytilmelding. Hvis du ikke har betalt rettidigt, bliver du udelukket fra træning, og din nøgle spærres indtil betaling er modtaget.

Ophør af medlemskab

I tilfælde af fraflytning /sygdom/tilskadekomst skal du kontakte bestyrelsen for en eventuel aftale

Ændringer

MGU Fitness forbeholder sig ret til at foretage ændringer i f.eks. udbud, åbningstider, faciliteter, kontingentsatser m.v..

Væsentlige ændringer varsles med minimum 1 måned.

Eventuelle ændringer meddeles med opslag i vores lokaler/opslagstavle.

Indoor cycling/holdaktiviteter

Følg med i annonceringen af indoor cyclinghold og nye tiltag på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig.

Se evt. Facebook: Spinning Mejrup

Skoleje á kr. 10,- opkræves af instruktøren inden indoor cyclingtimens start.

Gæstekort til Indoor Cycling

Det er nu muligt at købe Gæstekort til Indoor cyling hvis man følges med et medlem og kun hvis der er plads på holdet.
Det koster kr. 30,00 incl. skoleje.
Der betales for gæsten i forbindelse med timen - udfyld en blanket med navn på gæst og medlem samt dato for deltagelse.

Chip/nøglekort (Medlemsbevis)

Chippen/nøglekortet er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i centeret.
Af hensyn til kontrol også i tilfælde hvor døren står åben eller når I følges flere ad.

Chippen/nøglekortet må ikke overdrages til andre.
Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i centeret, dette kan medføre udelukkelse fra centret.

Mister eller beskadiger du din nøglebrik, skal du straks meddele det til MGU Fitness’ bestyrelse eller dennes repræsentant, som mod betaling udfærdiger en ny brik for den gældende pris.

Ordensregler

MGU Fitness skal være et rart sted for alle at komme

Derfor må du kun benytte indendørs sko. Du må ikke færdes med bare fødder i centeret.

Din påklædning skal være præsentabel - ingen træning i bar overkrop.

Din mobiltelefon må medbringes i træningslokalet, hvis den er på lydløs. – samtaler foregår udenfor træningslokalet.

Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt.

Overtøj, sko og tasker må ikke opbevares i træningslokalet.

Du skal spritte maskinerne af efter brug

Ryd op efter dig selv, sæt udstyr tilbage på plads.

Overtrædelse

Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse.

Doping / euforiserende stoffer

Enhver form for indtagelse af doping/euforiserende stoffer er strengt forbudt.

MGU Fitness samarbejder med DGI og Anti Doping Danmark.

Du SKAL på forlangende lade dig dopingteste

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Indmeldelsesblanket 2021

Tilknyttet fil:    Indmeldelses blanket (52 Kb)

Privatlivs politik og persondata loven

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for at sikre at vi overholder og efterlever persondataloven.
Dette er nærmere beskrevet i vedlagte dokument og vi forudsætter, at vores medlemmer er bekendt
hermed og har læst disse retningslinjer. Skulle der være medlemmer der ikke er enige bedes de rette henvendelse til
bestyrelsen.
Vi vil løbende tilpasse privat livs politikken til gældende lovgivning. når det er relevant.
Mejrup Fitness  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97 41 09 20   |   @