Retningslinjer for instruktører


Retningslinier for instruktører i M.G.U.-Fitness

Som instruktør i M.G.U.-Fitness forventes det at du:
Er ansvarlig for at give introduktionstime til alle nye medlemmer – også til tidligere fitness-udøvere
I introduktionstimen orienterer om centerets regler
Bærer ”uniform” når du er på vagt
Benytter dit eget træningstøj når du træner
Er til rådighed for medlemmerne, når du er på vagt – ikke egen træning
Så vidt muligt deltager i instruktørarrangementer

Overholder samarbejdsaftalen

Ved vagtstart hilser på alle brugere samt løbende hilser på nytilkomne
Er opmærksom på medlemmernes ændrede behov for træningsprogram
Skaber en god og imødekommende atmosfære
Er opmærksom på hensigtsmæssig brug af maskinerne
Er opmærksom på evt. dopingmisbrug i centeret
Ved mistanke om dopingmisbrug kontakter bestyrelsesformanden

Er opmærksom på defekter ved maskinerne og orienterer servicegruppen
Er opmærksom på lokalernes tilstand og rydder op efter behov
Tømmer affaldsposer og aftørrer maskiner v. vagtens slutning
Håndhæver reglerne i centeret
Mejrup Fitness  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97 41 09 20   |   @