Vision og vedtægter


Vision for MGU-Fitness

MGU Fitness skal være det naturlige mødested for Mejrupborgerne, når de 30 minutters daglige motion med fokus på funktionel træning skal dyrkes. MGU Fitness skal kendes for engagerede og kompetente instruktører, velholdte maskiner og lokaler, samt kendes for god stemning og plads til forskelligheder.

Dette kræver:
Planlagte arrangementer for frivillige mhp erfaringsdeling
Instruktørerne har DGI's instruktørkursus
Løbende opdatering af instruktører via kurser, besøg i andre centre, erfaringsdeling el. lign.
Planlagte kurser i kost og træning, skadesforebyggelse, nye træningsformer el. andet
Instruktørerne fortsat er aktive - dvs afvikler introtimer, lægger programmer samt deltager   i mødeaktiviteter i foreningen.                        
Fokus på mulighederne indenfor funktionel træning.
Medansvar og medindflydelse fra medlemmer og frivillige - fx via ris/ros bogen, generalforsamling samt    andre møder.

Vedtægter for MGU Fitness Februar 2022

Tilknyttet fil:    Vedtægter 2022 (76 Kb)
Mejrup Fitness  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97 41 09 20   |   @